Info fra Helfo om automatiseringen av egenandelstak 2

Dato: 20.01.2017

Frikort for egenandelstak 2 ble automatisert 1. januar 2017. Pasientene slipper nå å søke om frikort. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket er nådd.

Du som behandler eller henvisende instans til fysioterapi vil trolig få spørsmål om endringene. For å hjelpe deg, har Helfo laget en punktliste over hva som er nytt og en brosjyre som du kan skrive ut og gi til pasientene dine hvis du ønsker det. De har også laget en plakat om automatiseringen.

Helfo pakker i disse dager informasjonsmateriellet om automatisering av egenandelstak 2 og skal deretter sende dette ut til alle manuellterapeuter og fysioterapeuter i landet, både terapeuter med driftstilskudd og til fastlønnede i kommunene. Materiellet vil trolig være framme i postkassene i slutten av januar.

Brosjyren og plakaten finnes allerede på helfo.no, og kan skrives ut derfra.