Kritiske til direkte tilgang

Dato: 11.05.2017

Legeforeningen mener at fysioterapeutenes utdannelse ikke er tilstrekkelig for å kunne fylle rollen som direkte kontakt for pasienter.

Stortinget behandler i disse dager sak om å avvikle kravet om henvisning for å få rett til stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut. NMF har i utgangspunktet vært positiv til dette, dersom pasientsikkerheten ved nyordningen blir ivaretatt. 

I Legeforeningens høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet peker de på at fysioterapeuters utdannelse ikke omfatter utvikling av kompetanse til å utelukke annen alvorlig sykdom. Dette anser Legeforeningen som særlig bekymringsfullt gitt de vage symptomene som ofte kjennetegner muskel- og skjelettlidelser. Symptombildet kan være overlappende med hjerte-karsykdommer, kreftsykdommer, nevrologiske lidelser og annet.

Direkte adgang til helsepersonell uten forutgående diagnose og attest vil kunne påvirke risikoen for at pasienter med alvorlig underliggende sykdom ikke blir fanget opp. Diagnostikk og behandling kan dermed bli forsinket.   

Legeforeningens høringssvar kan leses i fulltekst her…

Stortinget behandler i disse dager sak om å avvikle kravet om henvisning for å få rett til stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut. NMF har i utgangspunktet vært positiv til dette, dersom pasientsikkerheten ved nyordningen blir ivaretatt. 
I Legeforeningens høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet peker de på at fysioterapeuters utdannelse ikke omfatter utvikling av kompetanse til å utelukke annen alvorlig sykdom. Dette anser Legeforeningen som særlig bekymringsfullt gitt de vage symptomene som ofte kjennetegner muskel- og skjelettlidelser. Symptombildet kan være overlappende med hjerte-karsykdommer, kreftsykdommer, nevrologiske lidelser og annet.
Direkte adgang til helsepersonell uten forutgående diagnose og attest vil kunne påvirke risikoen for at pasienter med alvorlig underliggende sykdom ikke blir fanget opp. Diagnostikk og behandling kan dermed bli forsinket.   
Legeforeningens høringssvar kan leses i fulltekst her…