Gjennombrudd for manuellterapi

Dato: 18.11.2016

Kommunene pålegges å informere om manuellterapi i ny ASA 4313. 

– Et gjennombrudd, og ikke én dag for tidlig, sier NMF-leder. Dette betyr at kommunene endelig må løfte fram rollen som manuellterapeuter fikk 1.1.2006.

En alvorlig unnlatelsessynd
Nytt i ASA 4313 som tar til å gjelde fra 1. januar, er at kommunene pålegges å opplyse hvem som er manuellterapeuter og hva slags rolle og funksjon de har i kommunens helsetjeneste. Dette punktet kom inn etter krav fra NMF. Peter Chr. Lehne, leder av foreningens forhandlingsdelegasjon, betegner pålegget som et gjennombrudd og sier at det ikke kommer én dag for tidlig.

– Snart elleve år er gått siden inføringen av rettighetsreformen som ga pasienter adgang til å gå direkte til manuellterapeut. Like lenge har kommunene i all hovedsak unnlatt å opplyse publikum om ordningen. Det har vært en påfallende mangel på entusiasme blant de fagansvarlige i kommuner over hele landet for å informere om disse pasientrettighetene. Dette har gått ut over pasientene.

Viktig deltakelse
Lehne påpeker at NFF gjennom årene ikke kan ha gjort noe forsøk på å få inn et pålegg om informasjon om manuellterapitjenesten i rammeavtalen.

– Vi klarte det på første forsøk. Dette bekrefter betydningen av at Norsk Manuellterapeutforening er til stede på alle relevante arenaer, sier Lehne. Han viser til at NMF nå deltar som likeverdig part også under takstforhandlingene med staten, noe som har snudd en negativ inntektsutvikling for manuellterapeuter.

Vi kommer tilbake med mer informasjon om rammeavtalen senere.

På bildet: Peter Chr. Lehne (NMF) signerer ASA 4313-avtale for perioden 1.1.2017-31.12.2018. Spesialrådgiver Anne Tøndevold i KS til høyre.