Jus, avtaler og arbeidsforhold

Honorar for henvisninger og helsenett

NMF nådde fram med viktige krav i takstforhandlingene.  Les mer

Første streikeuttak LO Stat

Blir det ikke løsning i meklingen i statsoppgjøret, vil LO Stat ta ut 4335 medlemmer i streik 26. mai.  Les mer

Positiv trend i årets takstoppgjør

Norsk Manuellterapeutforening har fått gehør for å prioritere primærkontaktrollen. Les mer

L-takst-feil rettet

Implementering av ny takstforskrift skaper krøll. Les mer

Forsikringsvilkår Kollektiv Hjem 2013

Last ned vilkår som gjelder fra 1. januar 2013. Les mer

L-takstregulering pr. 1.9.2012

Arbeids- og velferdsdirektoratet vil foreta regulering av L-takstene (honorartakster for legeerklæringer mm). Les mer

Nye takster per 1. juli 2012

Last ned de nye takstene som gjelder fra 1. juli. Les mer

Ansvarsforsikring

NMF har kollektivavtale med Norsk Pasientskadeerstatning, Les mer
<< Forrige side