Jus, avtaler og arbeidsforhold

Ny versjon av Normen

Direktoratet for e-helse inviterer til innspillsrunde med frist 24. mai. Les mer

Pris- og vilkårendringer for LOfavør MasterCard

Endringene trer i kraft fra 1. mai 2018. Les mer

Nytt rundskriv

Endringer i regelverk knyttet til kommunale fysioterapitjenester Les mer

Elektronisk sykmelding og dialogmeldinger

Effektiv kommunikasjon og dialog mellom aktørene på sykmeldingsområdet. Les mer

Pasienter skal ikke betale gebyr

Behandlere i den offentlige helsetjenesten kan ikke kreve annet enn fastsatte egenandeler. Les mer

Kritiske til direkte tilgang

Legeforeningen mener at fysioterapeutenes utdannelse ikke er tilstrekkelig Les mer

NMF-medlemmer får tilbud på den norske hoppuka

LO er samarbeidspartner med Norges skiforbund og hopplandslaget. Les mer

Høringssvar til HOD

NMF er i utgangspunktet positiv til direkte tilgang til fysioterapeut. Les mer

Nye krav til røntgenundersøkelser

Ny strålevernforskrift stiller strengere krav til henvisere. Les mer

Info fra Helfo om automatiseringen av egenandelstak 2

Frikort for egenandelstak 2 ble automatisert 1. januar 2017. Les mer

Brøt taushetsplikten på Facebook

En fastlege brøt helselovgivningen etter kommentarer om en pasient på Facebook. Les mer

Dette er nytt i ASA 4313

Ny ASA 4313 tar til å gjelde fra 1.1.2017.  Les mer

NFFs særstilling historie

Endelig likestilling i KS-avtalen. Les mer

Gjennombrudd for manuellterapi

Kommunene pålegges å informere om manuellterapi i ny ASA 4313.  Les mer

Ny egenandelsforskrift

Pålegger manuellterapeuter med avtaler å sende oppgjør over Helsenett fra 1.1.2017.   Les mer

Takstene har ikke holdt tritt med kostnadene

Kostnadene kraftig underkompensert i 2007-2014. Les mer

Takstoppgjør i havn

Inntektskomponenten tilsvarer oppgjøret i staten. Takstene blir uendret.  Les mer

Ny elektronisk sykmelding

Ny elektronisk sykmelding og dialogmeldinger tas i bruk fra mai 2015.  Les mer

Diskuter heilprivat praksis!

Møte for manuellterapeutar utan driftsavtaler. OBS Ny dato: 13. november i Oslo. Les mer

Nye L-takster per 1.7.2014

Arbeids- og velferdsdirektoratet har justert L-takstene.  Les mer
Neste side >>