Norsk Manuellterapeutforening

Norsk Manuellterapeutforening, NMF, organiserer manuellterapeutene i Norge. Foreningen er også åpen for manuellterapistudenter (både innenlandske og utenlandske) og fysioterapistudenter som tar sikte på å bli manuellterapeuter.

NMFs formål er å

• ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår
• verne om manuellterapeutenes autonomi
• utvikle manuellterapifaget og yrket i samsvar med befolkningens behov og vitenskaplig dokumentasjon
• arbeide for en manuellterapeututdanning som styrker manuellterapifaget
• arbeide for videreutdanning av manuellterapeuter
• ivareta og videreutvikle manuellterapeutenes faglige og etiske standard
• arbeide for å heve det faglige og akademiske nivået på manuellterapiutdanning nasjonalt og internasjonalt
• arbeide for å styrke nasjonal og internasjonal forskning og fagutvikling innen manuellterapi
• arbeide for å styrke manuellterapeutenes reelle og formelle innflytelse/posisjon i helsevesenet

Offentlig autorisert helsepersonell med interesse for muskel- og skjelettbehandling og minimum treårig relevant høgskoleutdanning kan tegne interessemedlemskap. 

Norsk Manuellterapeutforening er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge, LO. LO er landets største hovedorganisasjon. Over 920 000 medlemmer (2017) er organisert i fagforbund som er tilsluttet LO. 

 

Intervju med leder Peter Chr. Lehne på Radioriks etter NMFs landsmøte i 2013, hør her...
Intervju med LOs Gerd Kristiansen på Radioriks etter NMFs landsmøte 2013, hør her...

 

Andre saker:

Ungt blod inn i styret

Nye styremedlemmer trekker ned snittalderen i NMFs styre. Les mer

NMF vil styrke utdanning

Et enstemmig landsmøte vil arbeide for en fornyet og videreutviklet manuellterapiutdanning. Les mer

Landsmøte 2017

Sakspapirer til NMFs landsmøte 18. mars er sendt ut.  Les mer
<< Forrige sideNeste side >>