Norsk Manuellterapeutforening

Norsk Manuellterapeutforening, NMF, organiserer manuellterapeutene i Norge. Foreningen er også åpen for manuellterapistudenter (både innenlandske og utenlandske) og fysioterapistudenter som tar sikte på å bli manuellterapeuter.

NMFs formål er å

• ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår  
• verne om manuellterapeutenes autonomi 
• utvikle manuellterapifaget og yrket i samsvar med befolkningens behov og vitenskaplig dokumentasjon
• arbeide for en manuellterapeututdanning som styrker manuellterapifaget
• arbeide for videreutdanning av manuellterapeuter
• ivareta og videreutvikle manuellterapeutenes faglige og etiske standard
• arbeide for å heve det faglige og akademiske nivået på manuellterapiutdanning nasjonalt og internasjonalt
• arbeide for å styrke nasjonal og internasjonal forskning og fagutvikling innen manuellterapi
• arbeide for å styrke manuellterapeutenes reelle og formelle innflytelse/posisjon i helsevesenet

Offentlig autorisert helsepersonell med interesse for muskel- og skjelettbehandling og minimum treårig relevant høgskoleutdanning kan tegne interessemedlemskap. 

Norsk Manuellterapeutforening er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge, LO. LO er landets største hovedorganisasjon. Over 920 000 medlemmer (2017) er organisert i fagforbund som er tilsluttet LO. 

 

Intervju med leder Peter Chr. Lehne på Radioriks etter NMFs landsmøte i 2013, hør her...
Intervju med LOs Gerd Kristiansen på Radioriks etter NMFs landsmøte 2013, hør her...

 

Andre saker:

Ny forskrift truer avtalepraksis

– Regjeringens forslag til forskrift vil bygge ned avtalebasert fysioterapi og manuellterapi.  Les mer

Frivillige søkes til LO-stand

«Somliga går med trasiga skor 2017» søker frivillige under Notodden Blues Festival. Les mer

Ungt blod inn i styret

Nye styremedlemmer trekker ned snittalderen i NMFs styre. Les mer
<< Forrige sideNeste side >>