Norsk Manuellterapeutforening

Norsk Manuellterapeutforening, NMF, organiserer manuellterapeutene i Norge. Foreningen er også åpen for fysioterapeuter med takst A8-kompetanse, manuellterapistudenter (både innenlandske og utenlandske) og fysioterapistudenter som tar sikte på å bli manuellterapeuter.

NMFs formål er å

• ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår
• verne om manuellterapeutenes autonomi
• utvikle manuellterapifaget og yrket i samsvar med befolkningens behov og vitenskaplig dokumentasjon
• arbeide for en manuellterapeututdanning som styrker manuellterapifaget
• arbeide for videreutdanning av manuellterapeuter
• ivareta og videreutvikle manuellterapeutenes faglige og etiske standard
• arbeide for å heve det faglige og akademiske nivået på manuellterapiutdanning nasjonalt og internasjonalt
• arbeide for å styrke nasjonal og internasjonal forskning og fagutvikling innen manuellterapi
• arbeide for å styrke manuellterapeutenes reelle og formelle innflytelse/posisjon i helsevesenet

Offentlig autorisert helsepersonell med interesse for muskel- og skjelettbehandling og minimum treårig relevant høgskoleutdanning kan tegne interessemedlemskap. 

Norsk Manuellterapeutforening er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge, LO. LO er landets største hovedorganisasjon. Over 880 000 medlemmer er organisert i fagforbund som er tilsluttet LO. Av de LO-organiserte er 50 prosent kvinner. 

 

Intervju med leder Peter Chr. Lehne på Radioriks etter NMFs landsmøte i 2013, hør her...
Intervju med LOs Gerd Kristiansen på Radioriks etter NMFs landsmøte 2013, hør her...

 

Andre saker:

Meld fra om praksisomfang og driftsavtalestørrelse

Arbeider du helprivat eller mer enn driftsavtalen din tilsier? Les mer

Ny medarbeider

Tommy Johansen er ansatt som ny medarbeider i NMF. Les mer

Gjennombrudd for manuellterapi

Kommunene pålegges å informere om manuellterapi i ny ASA 4313.  Les mer
Neste side >>