Landsmøte 2017

Tid: Lørdag 18. mars, kl. 17:30 
Sted: Radisson Blu Plaza Hotell, Sonja Henies Plass, Oslo.

Dagsorden

 • Åpning og registrering
 • Valg av ordstyrer. Valg av referenter, protokollunderskrivere, tellekorps, godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Vedtekter
 • Beretning
 • Revidert regnskap
 • Mål – og handlingsprogram for den kommende landsmøteperioden
 • Kontingent
 • Budsjett
 • Enkeltsaker som er fremmet for landsmøtet
 • Valg
 • Resolusjoner

 

Saker som skal fremmes for landsmøtet må ifølge vedtektene være styret i hende senest innen 4 uker før landsmøtet, dvs. 18. februar 2017.