Kurs i manuellmedisinsk smertebehandling - trinn 1Tidspunkt: fredag 13. april 2018 kl. 8:30-16 og lørdag 14. april kl. 9-16

Sted: Oslo, AOF studiesenter, Hammersborggata 16. Kart: Se her..

Målgrupper: Manuellterapeuter og fysioterapeuter 

Antall plasser: 32

Kursavgift: 4000 kroner (Studentmedlem NMF: 1500 kroner)

Timeplan: Last ned...

Påmeldingsfrist: Kurset er avholdt


Om kurset

Forekomsten av smerte i den norske befolkningen er høy. Like fullt har helsearbeidere lite kunnskap om smertebehandling. Gjennom kurset i manuellmedisinsk smertebehandling vil deltakerne få presentert den siste evidensbaserte kunnskapen om smerte og smertebiologi. Videre vil det demonstreres en rekke behandlingstilnærminger anvendbare på pasienter med langvarig smerteproblematikk. Tilnærmingene vil spenne fra manuelle teknikker til kognitiv terapi. Gjennom kurset ønsker NMF å gjøre den enkelte terapeut bedre rustet til å møte pasienter med langvarige smerter. Det er videre et mål at kurset skal gi deltakerne verktøy som kan brukes i egen klinisk praksis. Kurset vil også gi en oversikt over relevante samarbeidspartnere i helsevesenet, hvor en kan henvise pasienter med langvarig smerteproblematikk og i hvilke tilfeller slik henvisning kan være hensiktsmessig. 

Kursinnhold

 • Hva er siste nytt innenfor smertebiologi, og implikasjon for fysikalsk behandling
 • Pasienter med langvarige smerter: Hvordan møte disse pasientene
 • Betydning av psykososiale faktorer for smerteopplevelse
 • Kognitiv terapi som behandlingstilnærming for pasienter med langvarige smerter
 • Smertepasienten i spesialisthelsetjenesten. Hvordan henvise og til hvem?
 • Farmakologi og smertebehandling
 • Manuelle teknikker for smertemodulering
 • Ultralydsveiledet injeksjonsbehandling

 

Forelesere:

 • Lars-Petter Granan, Lege, spesialist i fysikalsk medisin, PhD, Regionalt kompetansesenter for smerte (ReKS), Oslo universitetssykehus
 • Gisle Granhus, Anestesilege ved Smerteterapeuten og anestesilege/kvalitetsansvarlig overlege ved Aleris Helse AS
 • Henrik Børsting Jacobsen, Psykolog, PhD, Regionalt kompetansesenter for smerte (ReKS), Oslo universitetssykehus
 • Steinar Madsen, dr.med., spesialist i hjertesykdommer og indremedisin. Medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk 
 • Eirik Rist Hauger, manuellterapeut ved Manuellterapiklinikken Brynseng, Oslo 
 • Jostein Ellingsen, manuellterapeut og muskelskjelett-sonograf ved Institutt for manuellterapi, Melbu. Tidligere universitetslektor ved manuellterapeututdanningen, UiB

 

Kurskontakt: 

Hans Olav Velle, 
hansolav@manuellterapi.no

Kurset støttes av

   

  

 

Påmelding