Kurs i manuellmedisinsk smertebehandlingTidspunkt: fredag 13. april 2018 kl. 8:30-16 og lørdag 14. april kl. 9-16

Sted: Oslo, AOF studiesenter, Hammersborggata 16. Kart: Se her..

Målgrupper: Manuellterapeuter og fysioterapeuter 

Antall plasser: 32

Kursavgift: 4000 kroner

Timeplan: Last ned..

Påmeldingsfrist: 15. mars 2018


Om kurset
Forekomsten av smerte i den norske befolkningen er høy. Like fullt har helsearbeidere lite kunnskap om smertebehandling. Gjennom kurset i manuellmedisinsk smertebehandling vil deltakerne få presentert den siste evidensbaserte kunnskapen om smerte og smertebiologi. Videre vil det demonstreres en rekke behandlingstilnærminger anvendbare på pasienter med langvarig smerteproblematikk. Tilnærmingene vil spenne fra manuelle teknikker til kognitiv terapi. Gjennom kurset ønsker NMF å gjøre den enkelte terapeut bedre rustet til å møte pasienter med langvarige smerter. Det er videre et mål at kurset skal gi deltakerne verktøy som kan brukes i egen klinisk praksis. Kurset vil også gi en oversikt over relevante samarbeidspartnere i helsevesenet, hvor en kan henvise pasienter med langvarig smerteproblematikk og i hvilke tilfeller slik henvisning kan være hensiktsmessig. 

Kursinnhold
  • Hva er siste nytt innenfor smertebiologi, og implikasjon for fysikalsk behandling
  • Pasienter med langvarige smerter: Hvordan møte disse pasientene
  • Betydning av psykososiale faktorer for smerteopplevelse
  • Kognitiv terapi som behandlingstilnærming for pasienter med langvarige smerter
  • Smertepasienten i spesialisthelsetjenesten. Hvordan henvise og til hvem?
  • Farmakologi og smertebehandling
  • Manuelle teknikker for smertemodulering
  • Ultralydsveiledet injeksjonsbehandling

Foredragsholderne vil være erfarne legespesialister, psykologer og manuellterapeuter, blant annet Lars-Petter Granan, Henrik Børsting Jacobsen, Gisle Granhus, Eirik Rist Hauger og Jostein Ellingsen.

Kurskontakt: 
Hans Olav Velle, 
hansolav@manuellterapi.no

 

Påmelding