Fordeling av tillegg og nye takster

Dato: 18.06.2018

Årets forhandlinger økte totalrammen med 5,6 prosent per 1. juli 2018. 

Fordelingen av rammeøkningen gruppene imellom ble imidlertid svært skjev:

Psykomotorikere  6,4 %
Allmennfysioterapeuter              5,9 %
Utdanningskandidater 4,7 %
Manuellterapeuter 4,3 %
Gjennomsnitt totalt 5,6 %

Manuellterapeutenes nye honorartakster 1. juli 2018-30. juni 2019: 

Takst

Nytt honorar

Økning i kr

A1d

390 kr

+12

A1f

183 kr

+7

A1h

69 kr

+5

A4 Enkel
pasient-
kontakt

63 kr (ny) 

A8a

260 kr

+10

A8b

109 kr

+5

 C34a

73 kr

+3

C34b

55 kr

0

C34c

133 kr

+4

C34d

97 kr

0

C34e

196 kr

+6

C34f

138 kr

0

C34g

37 kr

+3

C34h

25 kr

0

E50a

325 kr

+15

E50b

325 kr

+15

E51a

131 kr

+6

E51b

221 kr

+11

E51c

221 kr

+11

E52

148 kr

+8

H2a

921 kr

+75

H2b

883 kr

+375