Gjennomslag for NMF-krav

Dato: 18.06.2018

Lyspunkter: Takst for enkel pasientkontakt og prioritering av primærkontakttakst A1h.

– Det er gledelig at vi etter flere års arbeid for å få en takst for enkel pasientkontakt, slik som legene har, fikk gjennomslag. Det er også positivt at A1h-taksten ble prioritert, sier NMF-leder Peter Chr. Lehne.

Ny takst A4 Enkel pasientkontakt
Den nye taksten, som er på 63 kr, med merknad lyder:

Enkel pasientkontakt kan foregå ved brev, telefonsamtale eller elektronisk kommunikasjon (sikkerhetsnivå 4). Taksten forutsetter at det gis råd/veiledning. Gjelder ikke når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av sykmelding, rekvisisjon eller henvisning.

Taksten kan bare utløses dersom pasienten har vært til individuell undersøkelse og/eller behandling. Taksten kan ikke benyttes ved telefonkontakt av administrativ karakter, f.eks. ved bestilling av time.

A1h Primærkontaktakst 
Påslaget på A1h-taksten kompenserer til en viss grad for en dårlig utvikling av undersøkelsestaksten. A1h fikk et påslag på fem kroner, eller ca. 7,8 %. Ny A1h er dermed 69 kr.