Næringsdrivende

Artikler for næringsdrivende manuellterapeuter, med og uten driftstilskudd

 

Nye L-takster

Arbeids- og velferdsdirektoratet har fastsatt nye L-takster per 1.7.2018.  Les mer

Normen oppdatert med GDPR-tilpasninger

Ny versjon av Normen er klar, men gjelder først når GDPR trer i kraft. Les mer

NFF nedprioriterer manuellterapitakstene

– Årets oppgjør ivaretar ikke en rettferdig utvikling av manuellterapeuters inntekter. Les mer

Fordeling av tillegg og nye takster

Årets forhandlinger økte totalrammen med 5,6 prosent per 1. juli 2018.  Les mer

Gjennomslag for NMF-krav

Lyspunkter: Takst for enkel pasientkontakt og prioritering av primærkontakttakst A1h. Les mer

Ny versjon av Normen

Direktoratet for e-helse inviterer til innspillsrunde med frist 24. mai. Les mer

Retningslinjer for behandling av tvister

Retningslinjer for tvister om overdragelser m.v. foreligger.   Les mer
Neste side >>