Næringsdrivende

Artikler for næringsdrivende manuellterapeuter, med og uten driftstilskudd

 

Elektronisk sykmelding og dialogmeldinger

Effektiv kommunikasjon og dialog mellom aktørene på sykmeldingsområdet. Les mer

Gammel sykmelding blir snart ugyldig

Fra 12. februar 2018 er gammel elektronisk sykmelding ikke lenger gyldig. Les mer

Nye L-takster

Regulering av L-takster fra 1.7.2017.  Les mer

Undersøkelses- og samhandlingstakster får kraftig økning

Takstene øker med fra 9,2 til 66,7 prosent fra 1. juli.  Les mer

Pålegger terapeuter å kreve inn egenandeler

Helsedirektoratet svarer om innkreving av egenandeler.  Les mer

Dette er nytt i ASA 4313

Ny ASA 4313 tar til å gjelde fra 1.1.2017.  Les mer
Neste side >>