Næringsdrivende

Artikler for næringsdrivende manuellterapeuter, med og uten driftstilskudd

 

Ny versjon av Normen

Direktoratet for e-helse inviterer til innspillsrunde med frist 24. mai. Les mer

Retningslinjer for behandling av tvister

Retningslinjer for tvister om overdragelser m.v. foreligger.   Les mer

– Økt helsenettkostnad må kompenseres

Norsk Helsenett skrur opp prisen for fysioterapeuter og manuellt Les mer

Elektronisk sykmelding og dialogmeldinger

Effektiv kommunikasjon og dialog mellom aktørene på sykmeldingsområdet. Les mer

Gammel sykmelding blir snart ugyldig

Fra 12. februar 2018 er gammel elektronisk sykmelding ikke lenger gyldig. Les mer

Nye L-takster

Regulering av L-takster fra 1.7.2017.  Les mer
Neste side >>