Workshop i manipulasjon Bergen

 


Innhold: 
Workshop i manipulasjon er for manuellterapeuter og manuellterapistudenter som ønsker å bruke manipulasjon i sin kliniske praksis. Uansett erfaring og ferdighetsnivå, vil alle ha nytte av dette kurset. Vi finjusterer teknikker, trener på glemte manipulasjonsgrep, lærer kanskje noen nye triks og deler erfaringer med andre. Manipulasjon tatt i bruk i klinisk sammenheng vil bidra til å gjøre deg til en enda bedre kliniker. Ved å arrangere workshop i Bergen ønsker NMF å gjøre manipulasjonskurset enklere tilgjengelig for manuellterapeuter på Vestlandet.

Forelesere: Bjørn Inge Grov og Ole Langeland. Bjørn Inge Grov er manuellterapeut og arbeider til daglig ved Fysioterapisenteret i Bergen. Ole Langeland er manuellterapeut og har til daglig sitt virke ved Helseinvest på Sola.  

Målgruppe: Manuellterapeuter og manuellterapistudenter. 

Deltakerantall: 24

Timeplan: 
Blir publisert senere

Tidspunkt: Lørdag 26.mai 2018, kl. 09.00 – 17.00

Undervisningstimer: 8

Sted: Institutt for global helse og samfunnsmedisin (Lungegaarden), Universitetet i Bergen, Kalfarveien 31, 5018 Bergen

Pris: 1000,- for medlemmer av NMF, 2000,- for ikke-medlemmer. Studentpris 500,- Lunsj og kaffe er inkludert

Påmeldingsfrist: 
Kurset er avholdt

Kurskontakt: Hans Olav Velle, 
hansolav@manuellterapi.no

PÅMELDING