Dokumentasjon og kommunikasjon ved behandling av barn og unge

Forelesere: Dr. med. Lauritz Stoltenberg og dr. med. Per Reidar Høiness, overlege ved Ullevål universitetssykehus, Rikshospitalet. 
Dato: Fredag 17. november 2017 fra kl. 10.00 til 18.00
Sted: ManuellterapiKlinikken Brynseng, Østensjøveien 36, 0667 Oslo.
Antall timer: 8 undervisningstimer
Målgruppe:  Manuellterapeuter
Deltakerantall:  Inntil 30
Påmeldingsfrist:  27. oktober 2017
Deltakeravgift:  2.500 for medlemmer, 3.000 kr for ikke-medlemmer. 
Kurskontakt: 

Stine Rønaas, stine.ronas@manuellterapi.net

De siste årene har det vært kritisk søkelys på manuellterapeuters diagnostisering, behandling, journalføring og samarbeid, herunder dokumenterbar kommunikasjon med spesialisthelsetjenesten, når det gjelder behandling av barn og unge. For å kvalitetssikre og ytterligere å øke kompetansen på området har vi utarbeidet et nytt kurs som tar for seg differensialdiagnostisering, henvisning generelt og med vekt på henvisning til spesialisthelsetjenesten. Dette endagskurset bør alle som behandler pasienter i alderen 0-18 år, ta seg tid til!

Følgende temaer blir gjennomgått:

  • Hva bør vår journal inneholde av opplysninger og dokumentasjon?
  • Hvordan bør informasjon/ kommunikasjon med pasient/ foreldre være?
  • Når bør det henvises til helsestasjonen?
  • Når bør det henvises til fastlegen?
  • Når bør det henvises til spesialisthelsetjenesten og hvilket spesialistområde skal det henvises til ved hvilke lidelser?
  • Hva bør en henvisning inneholde av informasjon?
     

Barnelege Lauritz Stoltenberg arbeider ved Oslo barne- og lungelegesenter. Han foreleser på NMFs basiskurs 2 for barnemanuellterapeuter. Han skal undervise i barnesykdommer, nevrologiske problemstillinger, henvisnings – og samarbeidsprosesser. mv.

Per Reidar Høiness arbeider som overlege ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet. Han vil gi en oversikt over blant annet hoftesykdommer, fotdeformiteter og andre skjelettdeformiteter, og vise praktisk klinisk undersøkelse.

Timeplan

Kl. 10.00 Velkommen v/ manuellterapeut Erik Aarum
Kl.10.15  Barneortopedi 0-18 år v/ Per Reidar Høiness
Kl. 11.00 Kort pause
Kl. 11.15 Barneortopedi fortsetter
Kl. 12.30  Lunsj
Kl.13.15  «Barnesykdommer»  v/ Lauritz Stoltenberg
Kl.14.45  Pause
Kl.15.15  Barnesykdommer fortsetter
Kl.16.45 Pause
Kl.17.00 Oppsummering v/ Erik Aarum
Kl.18.00 Vel hjem!


PÅMELDING