Dokumentasjon og kommunikasjon ved behandling av barn og unge

Forelesere: Dr. med Lauritz Stoltenberg og overlege dr. med. Per Reidar Høiness. 
Dato: Kurset er avholdt - nytt kurs annonseres senere
Sted: ManuellterapiKlinikken Brynseng, Østensjøveien 36, 0667 Oslo.
Antall timer: 8 undervisningstimer
Målgruppe:  Manuellterapeuter
Deltakerantall:  Inntil 30
Påmeldingsfrist:  Nytt kurs annonseres senere
Deltakeravgift:  2.500 for medlemmer, 3.000 kr for ikke-medlemmer. 

De siste årene har det vært kritisk søkelys på manuellterapeuters diagnostisering, behandling, journalføring og samarbeid, herunder dokumenterbar kommunikasjon med spesialisthelsetjenesten, når det gjelder behandling av barn og unge. For å kvalitetssikre og ytterligere å øke kompetansen på området har vi utarbeidet et nytt kurs som tar for seg differensialdiagnostisering, henvisning generelt og med vekt på henvisning til spesialisthelsetjenesten. Dette endagskurset bør alle som behandler pasienter i alderen 0-18 år, ta seg tid til!

Følgende temaer blir gjennomgått:

  • Hva bør vår journal inneholde av opplysninger og dokumentasjon?
  • Hvordan bør informasjon/ kommunikasjon med pasient/ foreldre være?
  • Når bør det henvises til helsestasjonen?
  • Når bør det henvises til fastlegen?
  • Når bør det henvises til spesialisthelsetjenesten og hvilket spesialistområde skal det henvises til ved hvilke lidelser?
  • Hva bør en henvisning inneholde av informasjon?
     

Timeplan

Kl. 10.00 Velkommen v/ manuellterapeut Erik Aarum
Kl.10.15  Barneortopedi 0-18 år v/ Per Reidar Høiness
Kl. 11.00 Kort pause
Kl. 11.15 Barneortopedi fortsetter
Kl. 12.30  Lunsj
Kl.13.15  «Barnesykdommer»  v/ Bård Fossli Jensen
Kl.14.45  Pause
Kl.15.15  Barnesykdommer fortsetter
Kl.16.45 Pause
Kl.17.00 Oppsummering v/ Erik Aarum
Kl.18.00 Vel hjem!


PÅMELDING