Idrettsmedisinsk fagkveld 

NMF arrangerer kurs for leger, kiropraktorer og manuellterapeuter om håndtering av idrettsmedisinske problemstillinger i førstelinjetjenesten. Vi arrangerer to slike kvelder i året. Kurskveldene er tellende til tittelen «spesialist i idrettsmedisin, NMF

Onsdag 18. april 2018 vil vi høre mer om hvordan håndtere akutte skader. Et aktuelt tema for alle som deltar som medisinsk støtte personell i idretten og et like aktuelt tema for alle som har pasienter,enten det er i klinikken eller i trening. Vi får høre eksempler fra alpin worldcup/landslaget i alpint ved  manuellterapeut Åsmund Andersen og lege Marc Jacob Strauss, begge nylig deltatt under vinter OL i Sør Korea.

Tid: Onsdag 18. april 2018, kl. 17.00-20.00 
Tema: Akutt medisin i idretten
Sted: Legevakt Vest, Silurveien 2, Oslo. Kart, se her...

Timeplan: 

16.30 - 17.00. Registrering. Meet and greet. Lett servering.

17:00 – 18:00. Manuellterapeut Åsmund Andersen

- Medisinsk beredskap, sikkerhet og rutiner.
- Eksempler fra alpin world cup 


Åsmund Andersen er utdannet fysioterapeut i -95 og manuellterapeut i -98 i Tyskland. 

Åsmund jobber til daglig som primærkontakt med 50% driftstilskudd ved Trimmen A/S i Drammen. Åsmund er medeier i Trimmen A/S og klinikken har 18 ansatte. Åsmund har lang erfaring med ortopediske og idrettsrelaterte problemstillinger. Han har vært tilknyttet helseteamet til herrenes alpinlandslag siden 2010. Åsmund var med i første kullet som gjennomførte IOC Diploma program i Sport Physical Therapies i 2017.

18:00. Pause 20 min

18:20 – 19:30. Lege Marc Jacob Strauss

- Når uhellet er ute.
- Førstehjelp og akutt medisinsk oppfølging etter skader. 


Marc Jacob Strauss er utdannet ortoped med spesialkompetanse innen artroskopisk knekirurgi og idrettsrelaterte skader. 

Marc jobber til daglig som overlege ved Ortopedisk avdeling, Oslo universitetssykehus, og har i tillegg deltidsstilling som lege på Olympiatoppen og det norske alpinlandslaget. Han har lang og bred erfaring innenfor idrettsmedisin og kirurgi, og er internasjonalt autorisert lege gjennom International Olympic Committee (IOC). 

Marc har tidligere vært ansatt på Idrettsklinikken ved Aarhus universitetssykehus i Danmark, klinisk fellowship ved Professor Lars Engebretsen og har gjennom mange år jobbet som lege for det danske fotballandslaget (DBU).

 

Pris: 750 kr. for medlemmer av NMF, ikke medlemmer 1.000 kr. Fysioterapistudenter som er ANSA-medlem 250 kr.

Påmeldingsfrist: 15. april 2018

Kurskontakt: Stine Rønås
stine.ronas@manuellterapi.net / tlf 924 84 398

PÅMELDING

Lenke til kursets hjemmeside: http://manuell.no/wips/1468281431