Kontingentsatser

Vedtatt av NMFs landsmøte 5. april 2014.

Medlemskategori Kontingent Kollektiv Hjem-forsikring NPE Topp reise-forsikring

Manuellterapeuter
Innmeldingsskjema,
se her

5.900 kr./året 70 kr/mnd Faktureres i hht informasjon om helprivat virksomhet, se her

991 kr/året

(1.203 kr/året for de over 67 år)

Redusert kontingent
Info om og søknadsskjema for redusert kontingent,
se her

1.900 kr./året

70 kr/mnd Faktureres i hht informasjon om helprivat virksomhet, se her

991 kr/året

(1.203 kr/året for de over 67 år)

Pensjonister, utenlandsboende,
trygdede

100 kr./året

70 kr/mnd. Gratis for medlem over 75 år som har vært medlem minst 10 år

Ikke dekket

991 kr/året

(1.203 kr/året for de over 67 år)

Studenter
Innmeldingsskjema for studenter,
se her
 
300 kr./året

LOfavør
Kollektiv
Hjem er inkl. i kontingent

 Inkl. i kontingent

991 kr/året

Interessemedlemskap
Innmeldingsskjema for interessemedlemmer,
se her

100 kr./året

70 kr/mnd Ikke dekket

991 kr/året

(1.203 kr/året for de over 67 år)

Automatisk tilknytning til Kollektiv Hjem – Norges beste innboforsikring
NMF-medlemmer blir automatisk med i forsikringsordningen LO Favør Kollektiv Hjem*). Dette gjelder også student- og interessemedlemmer. Kollektiv Hjem er Norges beste innboforsikring. Ved innmelding, husk å si opp evt. eksisterende innboforsikring for å unngå dobbeltforsikring!
>> Les mer om Kollektiv Hjem her... 

Merk at Kollektiv Hjem-forsikringen blir fakturert i tillegg til kontingent.

*) Gjelder ikke de som har reservert seg.

Automatisk tilknytning til Norsk Pasientskadeerstatning, NPE

NMF har kollektivavtale med NPE om at alle som melder seg inn i NMF automatisk dekkes av NPE fra innmeldingsdato. Har du egen NPE-forsikring fra før, husk å si denne opp ved innmelding! Obs. Interessemedlemmer omfattes ikke av denne ordningen. 

LOFavør Topp Reiseforsikring
Fra 1.9.2016 gir NMF-medlemskapet tilgang til LOfavør Topp reiseforsikring til kraftig rabattert pris. Hvis du ikke vil ha denne forsikringen, må du reservere deg, se her... 

Faktura 

Du registreres som medlem fra det tidspunkt vi mottar innmeldingsskjema. Faktura for kontingent sendes i posten én gang i året, i mars/april.