Kommentarer 

Takstforhandlinger anno 2014

Årets takstforhandlinger har et historisk sus over seg.  Les mer

Honorar for henvisninger og helsenett

NMF nådde fram med viktige krav i takstforhandlingene.  Les mer

NMF blir part i ASA 4313

KS inviterer NMF og PFF til å delta som part i forhandlinger om Les mer

Svar til PFFs leder

NMF svarer på påstander fra PFF-leder Kjetil Nord-Varhaug.  Les mer