Styrer, komiteer og utvalg
    

Styre

NMFs styre 2017-2019, valgt på landsmøte 18. mars 2017. Les mer

Valgkomité

Medlemmer av NMFs valgkomité 2017-19. Les mer

Etisk utvalg

Medlemmer av Etisk utvalg  Les mer

Spesialistutvalg

Medlemmer av NMFs spesialistutvalg.  Les mer

Næringsutvalg

Medlemmer av NMFs næringsutvalg. Les mer

Sakkyndigutvalg

Medlemmer av NMFs sakkyndighetsutvalg. Les mer

Interessegruppen for barnemanuellterapi

Interessegruppen utarbeider retningslinjer for og kurs i barnema Les mer

Avdelinger

Avdelinger i NMF Les mer

Kursutvalg

NMFs kursutvalg 2017-2019.  Les mer