Direkte tilgang – update

Tidspunkt: 26. januar 2018 kl. 08:30–27. januar 2018 kl. 16:30
Sted: Oslo, AOF studiesenter, Hammersborggata 16. Kart, se her... 
Målgrupper: Fysioterapeuter og manuellterapeuter
Kursavgift: 4.000 kroner
Timeplan:  Last ned... 
Frist: Kurset er avholdt. 

Om kurset

Målet med kurset er å gjøre fysioterapeuter og manuellterapeuter bedre faglig rustet til å undersøke og diagnostisere pasienter som kommer til behandling uten henvisning/medisinsk diagnose.

Fra 1. januar 2018 kan pasienter oppsøke fysioterapeut uten henvisning. For fysioterapeuter innebærer dette et større selvstendig behandlingsansvar. Med dette kurset ønsker vi å bidra til at den nye ordningen kan skje på en trygg og sikker måte, og at pasientene får riktig behandling i tidlig fase av sykdommen. Gjennom en god håndtering i mottaket av pasienter, vil samfunnets utgifter til behandlinger og sykepengeutbetalinger kunne reduseres ved at riktig behandling kan settes i verk i riktig fase og på riktig nivå i helsetjenesten.

NMFs kurs i direkte tilgang gir en innføring i de nye problemstillingene og særlige utfordringer som den enkelte terapeut vil møte etter årsskiftet, spesielt med henblikk på å skille mellom muskel-skjelett-tilstander og alvorlig, underliggende patologi.

Direkte tilgang til manuellterapeuter har eksistert siden 2006, og mange trenger å oppdatere seg når det gjelder differensialdiagnostikk, dokumentasjon og samhandling i helsetjenesten.

Foredragsholdere vil være erfarne legespesialister og manuellterapeuter, bl.a. Steinar Madsen, Olaf Randall Fjeld, Daniel Heinrich, Erik Aarum og Jostein Ellingsen.   

Læringsmål
Gjøre deltakerne i stand til å: 

  • Foreta faglig avgrensning og avgjøre når det skal henvises til andre behandlere.
  • Bedre identifisere røde og gule flagg.
  • Foreta bedre undersøkelser av pasienter som kommer direkte uten medisinsk diagnose, for å kunne legge opp til en hensiktsmessig behandling.
  • Samarbeide bedre med andre deler av helsetjenesten, herunder skrive gode epikriser og god journal.

Timeplan:  Last ned... 

 

Kurset er avholdt