Kurs og seminarer 

18. mai, Gjøvik. Akuttmedisin for legevaktpersonell. Se her...
6.-8. juni og 28.-29. sept., Bergen. Kurs i differensialdiagnostikk og laboratorieprøver. Se her...
9. juni, Oslo. Basiskurs 5 Førstehjelp barn og spedbarn. Se her...
10.-11. juni, Oslo. Basiskurs 1. Undersøkelsesmetodikk, motorisk utvikling barn. Se her... 
19.-23. juni, Bergen. Videreutdanning i bruk av injeksjoner i muskelskjelettsystemet, 5 sp. UiB. Se her...
28. september, Bergen. Videreutdanning i ultralyd av muskel- og skjelettsystemet, 15 sp. UiB. Se her...
17. november, Oslo. Dokumentasjon og kommunikasjon ved behandling av barn og unge. Se her... 

Kritiske til direkte tilgang

Legeforeningen mener at fysioterapeutenes utdannelse ikke er tilstrekkelig Les mer

Ledige plasser på kurs i barnemanuellterapi

Du kan fortsatt melde deg på «Basiskurs 5» og «Basiskurs 1» Les mer

Om barns motoriske utvikling

Ressursvideoer som bør sees før «Basiskurs i undersøkelsesmetodikk av spedbarn»  Les mer

Viktig melding fra Helfo om Takst H1

30. juni er siste frist for «oppkoblingstaksten» H1 for manuellterapeuter og fysioterapeuter. Les mer

Ungt blod inn i styret

Nye styremedlemmer trekker ned snittalderen i NMFs styre. Les mer

NMF vil styrke utdanning

Et enstemmig landsmøte vil arbeide for en fornyet og videreutviklet manuellterapiutdanning. Les mer
Neste side >>